Tulosta tämä sivu

Päätökset

-25.2.2020-

Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen yleiskokous on päättänyt vesialueen omistajakorvausten jakoperusteiksi pinta-alan ja rasituskertoimeksi 3. Päätös on sama, kuin vuonna 2019.

Yleiskokouksen pöytäkirja ja äänestysluettelo.

Äänestysvastaukset.

Oikaisuvaatimusohje.

 

-7.5.2020-

Pohjois-Päijänteen kalatalousalueen yleiskokous on siirretty poikkeustilan vuoksi kunnes kokous voidaan pitää kaikkien osallistujien kannalta turvallisesti. Omistajakorvausten jakoperusteesta on käynnistetty postikokous. Lisätietoja kalatalousalueen toiminnanjohtajalta.

 

- 1.4.2015-

Pohjois-Päijänteen kalastusalueen kokous on päättänyt myöntää ammattikalastuslupia yhteisammattikalastuslupa-alueelle Päijänteessä. Päätös on nähtävillä kalastusalueen ilmoitustaululla osoitteessa Keski-Suomen kalatalouskeskus ry, Kauppakatu 19 B 2. kerros, Jyväskylä.

------------

Pohjois-Päijänteen kalastusalue kieltää solmuväliltään 41-54 mm verkkojen käytön Päijänteessä Vaajakosken nousuesteestä kalastusalueen eteläiselle rajalle saakka mukaan lukien Jyväsjärven. Rajoitus ei koske seuraavia lahtivesiä: Pajulahti, Synsiänlahti, Syvälahti, Livanlahti, Mäntylahti, Veijonlahti, Lavionlahti, Leppälahti, Otava, Putkilahti, Kotkatselkä (poislukien Judinsalon osakaskunnan alue, jossa 41-54 mm solmuvälit kielletty osakaskunnan päätöksellä), Tammiselkä, Pilkanselkä ja Varpusenselkä (karttaliite). Kieltoalue sijaitsee Jyväskylän ja Jämsän kaupungeissa sekä Muuramen, Luhangan Toivakan ja Joutsan kunnissa.

Samalla märätän Pohjois-Päijänteen kalastusalueella Päijänteessä järvitaimen ja -lohen alamitaksi 50 cm ja kuhan ja nieriän alamitaksi 40 cm. (HUOM! KALASTUSASETUKSESSA 1.1.2014 ALKAEN JÄRVITAIMENEN JA -LOHEN ALAMITTA ON 60 CM)

Päätäkset ovat voimassa vuosina 2012-2016. Tarvittaessa kalastusalueen hallitus voi antaa luvan poiketa verkkorajoituksista tutkimuksen ja kuhan mädinhankinnan vuoksi. Kalastusalueen hallitus voi myös erityisestä syystä ja hakemuksesta myöntää Kl 6 §:n 2. mom. mukaisille kalastajille oikeuden poiketa näistä määräyksistä.